Rengjøring av persienner

Det er lett å holde persiennene rene
I en persienne kan lamellene innstilles trinnløst fra helt lukket til helt åpent. Det er det som gjør persienner så suverent gode til sol- og lysregulering, men når persiennen er helt åpen, kan støv ifølge sagens natur legge seg på de vannrette lameller. Persienner kan imidlertid lett holdes rene, hvis man følger noen enkle regler.

Persienner skal støvsuges
Når man allikevel har støvsugeren fremme, er det en god idé å støvsuge persiennene i samme slengen. Bruk et munnstykke med en bløt børste. Lukk persiennen med oversiden innover og start fra toppen og støvsug med bevegelser fra side til side. På den måten kan persienner holdes rene meget lenge. Engang imellom er det en god idé å vaske persiennene, især dem i kjøkkenet. Også det er ganske enkelt.

Hvis vask er nødvendig
Man skal bruke varmt vann, vaskemiddel (gjerne høytskummende ), en bløt svamp, kaldt skyllevann og avspenningsmiddel i en sprutekanne. Det er mest praktisk på et hagebord utendørs, eller innendørs i badeværelse eller vaskekjeller, hvor det ikke gjør noe om vannet spruter.

Fremgangsmåten er følgende:
Persiennen tas ut av beslagene. Overlistens endekapper fjernes og persiennen legges flatt (på hagebordet) med lamellenes bakside opp. Med svampen dyppet i det varme vannet tilsatt vaskemiddel rengjøres først underlisten på for- og bagside. Deretter første lamells bakside, den vendes og rengjøres på forsiden sammen med neste lamells bagside. Fortsett opp gjennom persiennen, hele tiden med en for- og en bakside av gangen.

Etter at hele persiennen er vasket, skylles den med kaldt vann (evt. med en hageslange). Dette kan f.eks. gjøres med persiennen hengt opp på en tøysnor. Det er viktig at all skummet skylles av.

Når persiennen henges til tørk, sprayes den med avspenningsmiddel for å unngå kalkflekker. Tørking skal skje under ikke fuktige forhold.

Ved å følge denne fremgangsmåten blir persiennen nesten som ny og det tar ikke lengre tid enn å vaske, tørke og stryke gardiner.

 
Rengjøring av utvendige persienner med lakkert aluminiumslammeller
For at persiennene skal fungere best mulig og ikke bli utsatt for unødig slitasje, er en periodisk rengjøring nødvendig.

Det er å anbefale at man ved rengjøring gjør bruk av en myk klut eller svamp, samt lunkent vann med en sterkt fortynnet, mildt rengjøringsmiddel, for eksempel Zalo, Handy eller flytende PEP. Til slutt skyller man med rent vann.

NB! Vi advarer mot bruk av vaskemidler som er sterkt alkaliske eller syreholdige, eller som inneholder slipemidler. Likeledes advarer vi mot bruk av høytrikkspyler.