Somfy og solavskjerming
Å installere en solavskjerming er ikke nok!

Den må også reguleres i riktig øyeblikk. For å få solavskjerminger til å virke med forventet effektivitet, kreves det automatisk funksjon som tar hensyn til endrede vær- og lysforhold.
Inneklima
Lys som faller inn gjennom et vindu omdannes til varme når det kommer i kontakt med en gjenstand. Varmen som avgis er direkte proporsjonal med den truffede gjenstandens evne til å absorbere varme. Uten solavskjerming kan innetemperaturen stige opp til +10-15 grader over utetemperaturen, og energiforbruket for kjøling i lokalene stiger tilsvarende.

Somfy har derfor utviklet spesielle enfasemotorer for montering inne i solavskjermingenes opprullingsrør. Motorene arbeider usedvanlig stille, og er både sikre og lette å bruke.

Hvordan virker det?


Motoren plasseres inni røret som stoffet vikles rundt, den er fullstendig skjult og lydløs. Den er utstyrt med radiomottager som mottar kommandoene fra fjernkontrollen. Motoren påser at stoffet til en hver tid er korrekt strukket når den er ute og at den rulles opp korrekt. Markisekassen er fullstendig isolert og stoffet er beskyttet.

I Somfys sortiment av styreautomatikker inngår manuelle strømbrytere, radiostyrte og infrarøde fjernstyringer, designete Somfy-line sol- og vindautomatikker, samt et bredt utvalg av givere og timere.